"W opinii zarządu spółki, największy negatywny wpływ pandemii na działalność Grupy Agora widoczny był już w II kwartale 2020 r. Dlatego też, według przewidywań Agory, tempo spadku wpływów grupy w kolejnych kwartałach powinno być niższe, pod warunkiem jednak, że nie dojdzie do pogłębienia istotnego negatywnego wpływu pandemii na działalność Agory i jej spółek zależnych. Wszystkie podmioty z Grupy Agora podjęły szereg działań mających na celu minimalizowanie strat wywołanych przez pandemię COVID-19 oraz szybki powrót grupy na ścieżkę wzrostu zarówno przychodów, jak i wyników operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Całkowite przychody Grupy Agora w II kwartale 2020 r. wyniosły 129,5 mln zł i były niższe o ponad 50% niż przed rokiem. Zdecydował o tym wybuch pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na wszystkie źródła przychodów grupy oprócz sprzedaży płatnych treści w formie prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl i TOK FM Premium. Największe spadki wpływów miały miejsce w biznesach najmocniej dotkniętych przez skutki pandemii - w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna, wskazała spółka.

Agora podała też, że ograniczyła większość kategorii kosztowych oraz wydatków inwestycyjnych, co obniżyło wysokość kosztów operacyjnych w grupie w samym II kwartale 2020 r. o 96,1 mln zł, pomimo zaistnienia zdarzeń o charakterze jednorazowym.

"Według szacunków spółki efektem tych wszystkich działań będzie spadek kosztów o około 209 mln zł w II i III kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r." - czytamy dalej.

Spółki z Grupy Agora wnioskowały łącznie o 13,9 mln zł dofinansowania do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowo, Agora i Helios sfinalizowały negocjacje z bankami, zabezpieczając finansowanie swoich działań na najbliższe lata - Agora na kwotę 100 mln zł, a Helios na kwotę 40 mln zł, podkreślono w materiale.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)