Strata operacyjna wyniosła 5,57 mln zł wobec 16,91 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,94 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1,59 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2020 roku spółka złożyła 6 wniosków patentowych. Po dacie bilansowej złożyliśmy jeszcze jeden wniosek. Portfel patentowy spółki liczy dotychczas 17 międzynarodowych zgłoszeń. Dla firm z obszaru deep tech, takich jak XTPL, własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość, dlatego tak dużą wagę przykładamy do jej rozwoju" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 5,63 mln zł wobec 15,91 mln zł straty rok wcześniej.

"Głównym zagrożeniem dla trwających i potencjalnie nowych procesów komercjalizacyjnych jest obecna pandemia COVID-19. Podmioty z którymi Spółka prowadzi rozmowy działają w trybach wyjątkowych, co może negatywnie wpłynąć na szybkość podejmowanych przez nie decyzji. W skrajnych sytuacjach potencjalnych klientów oraz partnerów może dotknąć konieczność restrukturyzacji, zmiany strategii rozwojowej czy redukcja działów firmy oraz zatrudnienia. Negatywnym skutkiem dla XTPL może być wstrzymanie lub całkowite zamknięcie projektu, w których uczestniczy" - czytamy w raporcie.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)