"Umowa sprzedaży udziałów została zawarta po uprzednim zawarciu umowy sprzedaży ZCP. Umowa sprzedaży udziałów przewiduje warunek zawieszający, jakim jest dokonanie zapłaty ceny za ZCP (stosownie do postanowień umowy sprzedaży ZCP), która zostanie uiszczona z części środków pozyskanych przez EBUS od ARP w wyniku podjętej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego EBUS w ramach realizacji czynności zamknięcia. Przejęcie prawa własności ZCP nastąpi z chwilą zapłaty całości ceny za ZCP, natomiast własność udziałów - z chwilą zapłaty całości ceny za udziały EBUS. Na moment przejścia prawa własności 100% udziałów EBUS na ARP, właścicielem ZCP będzie EBUS" - czytamy w komunikacie.

Na początku sierpnia 2020 r. Rafako informowało o zawarciu umów przedwstępnych.

16 stycznia 2020 r. Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w spółce Rafako EBUS.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)