Strata operacyjna wyniosła 7,79 mln zł wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,18 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 37,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 10,52 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)