"Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA" - napisano.

Rada nadzorcza PZU w marcu br. powołała Beatę Kozłowską-Chyłę do zarządu spółki powierzając jej pełnienie funkcji prezesa, pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Kozłowska-Chyła zastąpiła na tym stanowisku Pawła Surówkę, który zrezygnował w funkcji prezesa grupy PZU, nie podając przyczyn tego posunięcia.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie ubezpieczyciela, Beata Kozłowska–Chyła wcześniej pełniła m.in. funkcję członka rady nadzorczej PZU, członka rady nadzorczej TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie.

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Jednocześnie grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej.