"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 107,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 53,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

- 49,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,

- 25,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 126,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,

- 87,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,

- 139,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)