"Zgodnie z [...] uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem 'PLSTLMT00010', z dniem 12 października 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z treścią uchwały zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 9 października 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w komunikacie.

W wykonaniu uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczone zostaną wszystkie tj. łącznie 29 364 215 akcji serii A, B i C spółki, podkreślono.

30 września br. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wycofanie akcji Stelmetu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 12 października 2020 r.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)