"Od wielu miesięcy w ramach grupy kapitałowej PGE były prowadzone analizy danych finansowych, prognoz i trendów w branży energetycznej oraz - szerzej - w polskiej i europejskiej gospodarce. Przed grupą kapitałową PGE stoją wyzwania związane z transformacją energetyczną w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, wymagające ogromnych nakładów finansowych. Stąd konieczność poprawy efektywności w funkcjonowaniu spółki PGE S.A. oraz całej Grupy PGE" - czytamy w komunikacie.

PGE podkreśla, że zrealizowała już wiele działań optymalizacyjnych. Uporządkowana została struktura organizacyjna spółki PGE S.A. i nadzór nad pozostałymi spółkami z grupy. Podjęto decyzję o zamknięciu projektów i programów o łącznej wartości ponad 1 mld zł, co pozwala skoncentrować aktywność PGE na jej podstawowej działalności i kluczowych działaniach przynoszących zyski. O połowę zmniejszono zaangażowanie PGE w projekty sponsorskie, wymieniono.

"Kolejnym podjętym krokiem wpisującym się w te działania jest optymalizacja zatrudnienia w centrum korporacyjnym grupy kapitałowej, w spółce PGE S.A. i ogłoszenie Programu Dobrowolnych Odejść" - czytamy dalej.

Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Odbywać się on będzie według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji oraz interes pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zawiera świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Programu, w tym, uzależnione od stażu pracy, odprawy pieniężne i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, podano także.

"Jako odpowiedzialny pracodawca, spółka PGE S.A., zaoferowała odchodzącym pracownikom Program Wsparcia Zawodowego, który został zaprojektowany w taki sposób, by wielowymiarowo pomóc pracownikowi zdefiniować na nowo swoje cele, przeanalizować własne predyspozycje, rozwinąć posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zbudować kompetencje niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Program Wsparcia Zawodowego uwzględnia także sytuację tych pracowników, którzy w ciągu najbliższych 4 lat osiągną wiek emerytalny" - czytamy w materiale.

Jednocześnie, uwzględniając kondycję spółki, jeżeli Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20%, w spółce przeprowadzony zostanie proces zwolnień grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969). Proces zwolnień grupowych będzie trwał od 2 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Ewentualna druga tura zwolnień grupowych przewidziana jest w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Ponadto, również pozostałe spółki z Grupy PGE zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań i skoncentrowaniu się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Program Dobrowolnych Odejść przeprowadzony został także w spółce PGE Systemy, zajmującej się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE, zakończono w informacji.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)