"Podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna. Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Wykonawcą studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean) dla dwóch z trzech planowanych, morskich farm wiatrowych PGE, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, będzie DHI. W ramach umowy firma odpowiada za zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych.

"PGE Baltica podpisała również umowę z innym renomowanym wykonawcą - firmą DNV GL. Głównym zadaniem DNV GL jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów grupy kapitałowej PGE" - czytamy dalej.

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW.

W grudniu 2019 r. PGE zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore - duńską firmę Ørsted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50% udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)