"Jednocześnie zarząd emitenta informuje o spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia aneksu do umowy EPC, wskazanych w raporcie bieżącym nr 53/2020 z dnia 7 października 2020 r., tj. uzyskaniu zgód rady nadzorczej i walnego zgromadzenia spółki zależnej oraz zawarciu stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy, o podpisaniu których emitent informował w raporcie bieżącym 38/2020 z dnia 31 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Wczoraj poinformowano, że GAP zawarła umowę międzywierzycielską z konsorcjum instytucji finansowych oraz ICBC Standard Bank PLC, Grupą Azoty, ZCh Police, Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) oraz Grupą Lotos, co jest kolejnym etapem procesu, który ma doprowadzić do udostępnienia uprzywilejowanego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego Polimery Police.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)