"Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez zarząd spółki" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji serii H, zaznaczono.

"Zaplanowana emisja akcji serii H w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z działalnością grupy kapitałowej tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej. Dla finansowania badań i docelowo komercjalizacji innowacji ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez nasze podmioty zależne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości finansowania na każdym etapie realizowanego projektu. W ocenie zarządu spółki zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii H w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru" - czytamy w uzasadnieniu pozbawienia prawa poboru.

Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)