Zarząd zaangażował Pekao Investment Banking w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego), podano.

"Zamiarem spółki we współpracy z Pekao IB oraz BM Pekao jest przeprowadzenie emisji akcji serii D w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty"- czytamy w komunikacie.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)