"Spółka jest w trakcie tworzenia biblioteki związków będących specyficznymi inhibitorami ww. celów molekularnych. Ponadto, zarząd spółki pozytywnie ocenił możliwość szybkiego wyboru wiodącego związku, przeprowadzenia badań toksykologicznych, a także rozpoczęcia podawania wybranego leku pacjentom. Jednym z elementów pozytywnie wpływających na szybkość realizacji projektu jest sprzyjające otoczenie regulacyjnie związane z przeprowadzaniem badań, w tym badań klinicznych, a także dopuszczaniem do obrotu skutecznych terapii w zakresie COVID19" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, zarząd po przeprowadzeniu analizy otoczenia biznesowego, a w szczególności oceny możliwości i skali zakładanego komercyjnego udostępniania wyprodukowanych przez spółkę testów qRT-PCR do diagnostyki SARS-COV-2, podjął decyzję o wstrzymaniu projektu w zakładanej wcześniej formie.

"Zdaniem zarządu spółki rynek testów qRT-PCR jest wyjątkowo konkurencyjny, ze stale pogarszającą się marżowością, a także dodatkowo zdeterminowany niskim dostępem urządzeń (wysokowydajnych qRT-PCR) do przeprowadzania testów"- wskazano.

Jak zaznaczono, priorytetowo zaadaptowana strefa BSL-3 w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Kazuniu nowym zostanie wykorzystana do rozwoju i wdrożenia do badań innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych.

Celon Pharma informował w marcu, że zdecydował o priorytetowym zaadaptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2) w nowo powstających laboratoriach spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo-Rozwojowym. Wówczas podano, że spółka oczekuje pełnej gotowości w zakresie masowego wytwarzania i sprzedaży testów przed sezonem jesiennym, a także gotowości do wykonywania badań w tym okresie.

Pod koniec września społka podała, iż zakłada, że podawanie pacjentom innowacyjnego leku przeciwwirusowego na COVID-19 w ramach testów klinicznych ruszy w połowie 2022 r.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)