Zysk operacyjny wyniósł 32,66 mln zł wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,9 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 32,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 52,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 23,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,58 mln zł w porównaniu z 87,02 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 69,76 mln zł wobec 34,49 mln zł rok wcześniej.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (23 mln zł przychodów ze sprzedaży), podano także.

"Konsekwentnie zwiększamy portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracujemy także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działaniach B+R prowadzonych w naszym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawiamy zarówno nasze wskaźniki finansowe, jak i przyczyniamy się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostrzegamy znaczący potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,2 (gotówka netto), czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 48,33 mln zł wobec 23,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)