W ramach inwestycji jej wykonawca, spółka IDS-BUD wybudowała ponad 43 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 megapaskala, wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi. Gazociąg powstał na terenie dwóch województw: śląskiego - przebiegając przez gminy Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec oraz opolskiego - w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Wartość kontraktu to 135,8 mln zł.

"Przeprowadzenie odbiorów końcowych tej inwestycji było sporym wyzwaniem ze względu na trwającą pandemię. Skuteczne procedury i współpraca wszystkich zaangażowanych stron pozwoliły nam ukończyć projekt i przekazać go inwestorowi. Cieszę się, że w tym trudnym czasie mogliśmy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – zarówno w obszarze gazu ziemnego, jak i ropy naftowej czy energii elektrycznej" – powiedział w poniedziałek prezes IDS-BUD SA Andrzej Napierski.

Nowy gazociąg będzie istotnym elementem gazowego Korytarz Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z południem Polski i interkonektorami na Słowację i Ukrainę. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ je/