"Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za III kwartały 2020 r. wyniósł 4 046 tys. zł, co stanowi wzrost o 6 973 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 12,64 mln zł, co stanowi wzrost o 4,94 mln zł r/r

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 913,72 mln zł, co stanowi spadek o 163,66 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

"Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r., co przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali" - czytamy dalej.

Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w trzech kwartałach 2020 r., podano także

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)