Narastająco w I-III kw. 2020 r. było to 5,5 mld zł, w porównaniu do 3,1 mld zł rok wcześniej, wynika z prezentacji wynikowej koncernu.

Zrealizowany w I-III kw. capex stanowi 61,1% nakładów zaplanowanych przez PKN Orlen na cały 2020 rok, na poziomie 9 mld zł (wliczając 1,3 mld zł w Grupie Energa). Rok wcześniej było to 62% (3,1 mld zł z planowanych 5 mld zł).

Wśród zrealizowanych inwestycji w III kwartale 727 mln zł przeznaczone zostały na rafinerię, 343 mln zł na petrochemię, 506 mln zł na energetykę, ponadto ok. 309 mln zł na segment detaliczny i 51 mln zł na segment wydobywczy, wynika z danych z prezentacji.

Narastająco po trzech kwartałach nakłady na rafinerię wyniosły 2 mld zł, na petrochemię 1,2 mld zł, na energetykę 1 mld zł, na detal 0,8 mld zł, a na wydobycie 0,3 mld zł, podano również.

W I-III kw. br. 68% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 23% w Czechach, a po 3% w Kanadzie, na Litwie oraz w Niemczech, czytamy również w prezentacji.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w III kwartale 2020 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, instalacji Visbreakingu w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, budowę instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, modernizację turbozespołu TG1 Elektrociepłowni w Płocku, projekty w Grupie Energa ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję oraz projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Koncern uruchomił w tym okresie 14 stacji paliw, a zamknął również 5, a 2 stacje zostały zmodernizowane, otwarto także 19 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)