Zakończenie ostatniego z etapów realizacji zadania - przekazanie do eksploatacji - przewidziano w terminie 36 miesięcy od daty wejścia w życie umowy, podano.

"Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zadania. Wykonawca jest uprawniony do otrzymania zaliczki w wysokości nie większej niż 10% wynagrodzenia pod warunkiem przekazania zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki wystawionej na jej pełną kwotę" - czytamy w komunikacie.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)