"Zarząd spółki NanoGroup [...] powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od emitenta - NanoSanguis S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach programu EuroNanoMed III, rekomendacji Komisji Europejskiej do finansowania w wysokości 958 322,95 zł na realizację projektu pn.: 'Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków". Całkowita koszt projektu wynosi 4 092 071,19 zł. Dofinansowany projekt stanowi połączenie nanotechnologii z nowoczesną technologią podawania leków, a jego celem jest stworzenie systemu dooponowego (pseudo)podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego" - czytamy w komunikacie.

Działanie systemu jest oparte o selektywną przepuszczalność dedykowanych nanoporowatych membran. Sukces projektu pozwoli oczekiwać wyższej skuteczności terapii chorób, takich jak choroba Alzheimera czy autoimmunologiczne zapalenie mózgu, a także zapobiegać skutkom ubocznym stosowania konwencjonalnych leków i przeciwdziałać odpowiedzi immunologicznej organizmu. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską, wskazano również.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)