"Nowa strategia [...] nawiązuje do historycznych korzeni spółki i projektów, dla których Rafako posiada bardzo liczne referencje, wysoką specjalizację i potwierdzone umiejętności. Celem nadrzędnym nowej strategii spółki jest kontynuacja działalności i osiągnięcie stabilizacji finansów. Z uwagi na fakt, że wykonane przez spółkę kompletne bloki energetyczne oraz instalacje odazotowania spalin (SCR) wykazały największe straty, natomiast modernizacje kotłów i urządzeń kotłowych oraz instalacje odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą i półsuchą okazały się najbardziej zyskowne, ambicją Rafako jest bycie firmą skupioną na Zakładzie Produkcji Kotłów ZPK oraz projektach EPC o mniejszej wartości i niższym ryzyku, tj. modernizacjach oraz instalacjach ochrony środowiska, w których spółka potwierdziła wielokrotnie wysoką wiedzę i kompetencje" - czytamy w planie.

Spółka zamierza koncentrować się na działalności produkcyjnej opartej na potencjale Zakładu Produkcji Kotłów oraz usługowej skupionej w zintegrowanym pionie obiektów energetycznych i ochrony środowiska. Działaniom tym towarzyszyć będzie radykalna redukcja kosztów w obszarze osobowym i nieosobowym oraz dostosowanie skali operacji do obecnej sytuacji rynkowej, zapowiedziano również.

Z planu wynika, że w obszarze specjalistycznych produktów spawalniczych (ZPK) spółka chce generować 200-250 mln zł przychodów, w obszarze energetyki, ciepłownictwa oraz ropy i gazu (mniejsze projekty EPC) - 300-500 mln zł przychodów, a w obszarze serwisu dla energetyki oraz projektowania (inne) - 60-80 mln zł przychodów.

"Główne elementy nowej strategii Rafako:

-Odejście od dużych kontraktów EPC i skupienie na modernizacji kotłów i urządzeń kotłowych oraz instalacji ochrony środowiska;

- Pełne wykorzystanie potencjału Zakładu Produkcji Kotłów - ZPK;

- Zogniskowanie na zyskowności i marży kontraktów, natomiast w mniejszym stopniu wzroście przychodów;

- Wybiórcze pozyskiwanie kontraktów w sektorze ropy i gazu w Polsce;

- Zmniejszenie skali działalności i koncentracja na zyskownej specjalizacji;

- Dopasowanie bazy kosztowej do sytuacji rynkowej i skali działalności firmy;

- Dezinwestycje nadmiernych i zbędnych elementów aktywów i dostosowanie majątku do aktualnych potrzeb rynkowych" - czytamy dalej.

Rafako szacuje, że wartość wygranych kontraktów przez spółkę będzie systematycznie rosnąć, ze 146 mln zł w 2020 r. do 848 mln zł w 2026 r.

Spółka przedstawiła ponadto trzy scenariusze projekcji finansowych na lata 2021-2026: realistyczny, pesymistyczny i optymistyczny. We wszystkich trzech przychody w 2021 roku wyniosą 937,8 mln zł, EBITDA 39,6 mln zł, a zysk netto 110,4 mln zł.

W wariancie realistycznym przychody po znaczącym spadku mają wzrosnąć ponownie do 797,1 mln zł w roku 2026. EBITDA ma wówczas wynieść odpowiednio 60,7 mln zł, a zysk netto 41,9 mln zł, wynika również z planu.

W scenariuszu pesymistycznym przychody w 2026 r. wyniosą 677,5 mln zł, EBITDA - 46,7 mln zł, a zysk netto - 30,6 mln zł.

Natomiast w wariancie optymistycznym przychody w 2026 r. mają wynieść 876,8 mln zł, EBITDA - 70,1 mln zł, a zysk netto - 49,5 mln zł, wymieniono.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)