Będzie to uzupełnienie aktualnej oferty placówki oferującej zdalną diagnostykę oraz opiekę nad osobami dotkniętymi problemem cukrzycy.

"Diabdis to placówka medyczna wchodząca w skład Grupy Neuca oferująca usługę opieki oraz leczenia cukrzycy. Specjaliści placówki wykorzystują autorskie rozwiązanie telemedyczne kompatybilne z glukometrem. Pacjenci regularnie mierzą stężenie glukozy we krwi natomiast pomiary są rejestrowane w aplikacji Diabdis. Dzięki temu lekarze i personel medyczny może zdalnie monitorować stężenie glukozy w organizmie chorego oraz podejmować konkretne działania. Firma otacza swoich pacjentów opieką na wielu etapach - telekonsultacji, wystawiania recept elektronicznych oraz wygodnej, zdalnej dystrybucji leków" - czytamy w komunikacie.

W ramach umowy pilotażowej Diabdis wdroży w swojej aplikacji telemedycznej algorytmy wykorzystywane przez rozwiązanie Wirtualna Przychodnia. Dzięki wdrożeniu pacjenci placówki chorujący na cukrzycę otrzymają możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń monitorujących, które pomogą kontrolować parametry, które są strategiczne w zakresie monitorowania przebiegu chorób współistniejących, wyjaśniono.

"Placówka Diabdis od wielu lat skutecznie pomaga pacjentom cierpiącym na cukrzycę. Jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce oferuje pacjentom zdalne rozwiązanie do konsultacji ze swoimi lekarzami, a ich autorska aplikacja telemedyczna pozwala im monitorować stężenie glukozy u chorych. Bardzo się cieszymy, że specjaliści z tej dziedziny dostrzegli potencjał naszej technologii, która poszerzy zakres monitorowanych parametrów. Mamy nadzieję, że pilotaż zakończy się z sukcesem i będziemy mogli rozwinąć współpracę i wspólnie podnosić jakość leczenia Polaków" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie Wirtualna Przychodnia usprawnia funkcjonowanie zarówno małych placówek medycznych, szpitali jak oraz rozwiniętych sieci medycznych i będzie dla nich realnym wsparciem w zakresie pełnej obsługi pacjentów. Jest to szczególnie ważne w dobie trwającej walki z pandemią SARS-COV-2, podkreślono.

"Nowa usługa, którą MedApp wprowadził na rynek, jest poszerzeniem narzędzi oferowanych przez aplikację CarnaLife System. Jest to zaawansowana platforma telemedyczna, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb - co stawia je jako równorzędne względem zaawansowania i bezpieczeństwa ze sprzętem szpitalnym np. respiratorami czy sprzętem pozostającym w kontakcie z krwią" - czytamy dalej w materiale.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)