Tomasz Hinc od 5 marca 2018 roku jest wojewodą zachodniopomorskim. W latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprezesa Grupy Azoty, podano.

"Od 2007 roku doradca zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie, a następnie dyrektor oddziału Totalizatora w Szczecinie, w 2008 roku p.o. dyrektora oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku również dyrektor oddziału w Koszalinie. W latach 1997-2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych, specjalizacja w dziedzinach organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii oraz public relations" - czytamy w komunikacie.

"Od 2006 do 2018 roku radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady. Od 2015 do 2018 roku przedstawiciel miasta Szczecin w radzie Euroregionu Pomerania. W latach 2013-2015 członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2007-2014 członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina" - wskazano również.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.