Atrem miał 0,29 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 0,33 mln zł wobec 2,36 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła 2,2 mln zł wobec -3,5 mln w III kw. 2019 r."- czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,13 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 28,31 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,13 mln zł jednostkowego zysku netto ogółem w porównaniu z 5,65 mln zł straty rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,17 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 4,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 51,84 mln zł w porównaniu z 86,19 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. Atrem wygenerował zysk na działalności operacyjnej, wynoszący blisko 0,5 mln zł wobec straty -4,9 mln zł w trzech kwartałach 2019 roku. Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż, szczególności w segmencie elektroenergetyki.

"Restrukturyzacja wpłynęła na poprawę rentowności.Teraz lżejsi kosztowo, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania" - skomentował prezes Atremu Andrzej Goławski, cytowany w komunikacie,

Spadek przychodów spowodowany był częściowo negatywnym wpływem pandemii a częściowo faktem, że niektóre kontrakty z segmentu elektroenergetyka realizowane w formule zaprojektuj - wybuduj, po zakończeniu prac nad projektami, dopiero w III kwartale wkroczyły w fazę realizacji która zacznie generować zwiększony obrót w drugim półroczu 2020.

"Na wybranych projektach odnotowano opóźnienia natury administracyjnej, co przesuwa realizacje w czasie. Dokonamy analizy przesunięć, których przyczyna nie leży po stronie Atremu; rozmawiamy na ten temat z zamawiającymi. Należy podkreślić, iż mimo panującej pandemii żaden z kontraktów nie został trwale zawieszony, a przesunięcia na budowach nie wpływają na uszczuplenie portfela zamówień" - dodał Goławski.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. w 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)