"Bardzo cieszy nas to, że zniżki spadków przychodów spowodowanych pandemią udaje nam się utrzymać lub nawet zwiększać zyski dzięki czemu poprawiamy rentowność wydawnictwa i całej grupy kapitałowej. Spadki przychodów są nie do uniknięcia, a wynikają przede wszystkim z praktycznie całkowitego zamknięcia takich sfer naszej działalności jak organizacja i obsługa wydarzeń, konferencji i szkoleń. Na szczęście byliśmy w stanie szybko przenieść dużą część tych aktywności do świata cyfrowego i pomimo obniżki przychodów generować z tego rodzaju działalności istotne zyski" - powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie.

W sprawozdaniu grupy kapitałowej obejmującym poza wydawnictwem także m.in. spółkę zależną eKiosk SA poziom spadku przychodów był niższy i wyniósł 11,4% (z 78,4 na 69,4 mln zł). Spadek ten w istotnej części wynikał z ograniczenia wymiany barterowej. Przychody gotówkowe spadły na przestrzeni trzech kwartałów o 9,9%. Znacznie niższy bo tylko 3,2% spadek dotyczył zysku EBITDA (skorygowana), którego poziom wyniósł 15,6 mln zł. Pozwoliło to na kolejny wzrost rentowności EBITDA, która w stosunku do 2019 roku podniosła się o prawie 2 punkty procentowe i wyniosła 22,5%, podano także.

Gremi Media wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)