"Aktualnie celem grupy jak i spółki jest jednakże intensywny rozwój w obszarze hyper-casual i prowadzenie kampanii marketingowych dla tego gatunku gier. Może to skutkować zmniejszeniem liczby wydawanych gier typu GaaS w najbliższych latach w porównaniu do planów produkcyjnych oraz wydawniczych grupy wskazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2020 z dnia 3 lutego 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, w okresie styczeń - październik 2020 roku, przychody z gier hyper-casual odpowiadały za blisko 70% przychodów grupy.

"Zarząd spółki jest przekonany, że decyzja o koncentracji na grach hyper-casual jest najbardziej korzystna dla akcjonariuszy ze względu na potencjał dalszego wzrostu przychodów i wyników spółki oraz grupy" - czytamy także.

BoomBit podał, że mając na uwadze wzrost przychodów uzyskiwanych przez grupę z gier hyper-casual, spółka jak i grupa rozwija portfolio w tym segmencie, wydając zarówno tytuły własne oraz stworzone przez zewnętrzne studia deweloperskie.

W 2020 r. grupa wydała jak dotąd łącznie 27 gier na platformach iOS i Android, w tym 22 gry typu hyper-casual oraz jedną grę w formule Game as a Service (GaaS) oraz 9 gier na platformie Nintendo Switch. Ponadto, premiery dwóch gier GaaS, które są obecnie w fazie soft launch, zostały przesunięte na I półrocze 2021 roku.

"Spowodowane to jest koniecznością poprawy KPI oraz faktem, że grudzień jest niekorzystnym okresem z punktu widzenia rozpoczęcia skalowania gier oraz możliwości uzyskania feature od sklepów mobilnych" - czytamy także.

Spółka nie wyklucza możliwości wydawania w przyszłości kolejnych gier w formule GaaS.

Ponadto grupa będzie kontynuowała wydawanie gier na platformę Nintendo Switch oraz utrzymywała dotychczasowe portfolio gier w gatunkach, w których posiada pozycję wiodącego producenta, tj. "Driving Simulator" i "Bridge", podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play (F2P) na platformy iOS, Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)