Zysk operacyjny wyniósł 9,04 mln zł wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 20,49 mln zł wobec 24,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,98 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 56,37 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 15,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 144,8 mln zł w porównaniu z 164,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,78 mln zł wobec 28,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)