Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Medinice zawarł "memorandum of understanding" dotyczące założenia spółki z amerykańskim partnerem w celu certyfikacji i dystrybucji w krajach Unii Europejskiej szybkich testów do diagnostyki COVID-19, podała spółka.
Amerykański partner Medinice zajmujący się produkcją testów do diagnostyki COVID-19 jest obecnie na etapie pozyskiwania zgody FDA na wprowadzenie testów do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Testy cechują się wysokimi parametrami czułości i swoistości. Wykonanie testu jest możliwe za pomocą pobrania śliny i nie wymaga dodatkowego specjalistycznego sprzętu czy aparatury medycznej. Ponadto wyniki badań są dostępne w ciągu kilkunastu minut, a koszt testu jest nieporównywalnie niższy niż w przypadku testów metodą RT-PCR, podano.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, nowo powołana spółka celowa będzie odpowiedzialna za otrzymanie znaku CE pozwalającego na dopuszczenie testów do sprzedaży oraz ich dystrybucję na terenie UE.
"Strony uzgodniły, że powołany zostanie nowy zespół do zarządzania nowo powołaną spółką celową. W momencie zawiązania nowej spółki, Medinice będzie posiadał 75% udziałów, a amerykański partner 25% udziałów. Medinice z pierwszych przychodów nowo powołanej spółki otrzyma zwrot wszystkich poniesionych kosztów, w tym kosztów certyfikacji CE" - czytamy w komunikacie.
Po otrzymaniu przez Medinice zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, struktura udziałowa nowo powstałej spółki zostanie zmieniona w ten sposób, że Medinice będzie posiadać w niej 40%, a amerykański partner 60%. Podział zysku będzie proporcjonalny do posiadanych udziałów, podano także.
"Zdecydowaliśmy się zaangażować w ten projekt, ponieważ w dalszym ciągu dostrzegamy w Polsce i Europie problem z dostępnością szybkich, dokładnych i tanich testów do diagnostyki COVID-19. To powoduje, że potencjał komercyjny naszej współpracy z amerykańskim partnerem jest ogromny, przy równocześnie ograniczonym zaangażowaniu czasowym i finansowym. Testy produkowane przez naszego partnera wyraźnie różnią się od tych obecnie dostępnych na rynku. Co ważne, testy te są szybkie, dokładne i tanie, a wykonanie badania nie wymaga żadnego sprzętu medycznego" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.
Jak podkreślił, realizacja tego projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na rozwój i harmonogram projektów MiniMax, CoolCryo i PacePress, które pozostają priorytetowymi projektami Medinice.
Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.
(ISBnews)