"Główni akcjonariusze Mo-Bruk-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie emituje nowych akcji" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Harmonogram transakcji jest następujący:

-18 listopada: publikacja prospektu

-18 - 24 listopada: budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

-19 - 23 listopada: przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

-do 25 listopada: publikacja informacji o cenie i liczbie oferowanych akcji

-25 - 27 listopada: przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

-27 listopada: przydział akcji

-1 grudnia: rozliczenie transakcji

"Oferty spółek z ekspozycją na ciekawą i perspektywiczną branżę, które mogą pochwalić się korzystną ścieżką wynikową oraz ambitnymi planami rozwoju, cieszą się dużym zainteresowaniem rynku. Do grona takich podmiotów bez wątpienia zalicza się Mo-Bruk. Atutem oferty jest także fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej spółki" - skomentował członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-Bruk Józef Mokrzycki, cytowany w materiale.

Główni akcjonariusze Mo-Bruk, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 1 053 866 akcji spółki, stanowiących 30% kapitału zakładowego oraz 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ginger Capital zamierza sprzedać do 526 933 akcji serii B, a Value FIZ do 526 933 akcji serii C. Jeśli Ginger Capital zaoferuje mniej niż 526 933 akcje, to Value FIZ zaoferuje nie więcej niż 1 053 866 akcji, przy czym łącznie Ginger Capital oraz Value FIZ zaoferują nie więcej niż 1 053 866 akcji. Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351 288 akcji, stanowiących 10% kapitału zakładowego.

Aktualnie Ginger Capital kontroluje 55,01% kapitału zakładowego spółki, w przypadku Value FIZ jest to 43,25%, podano także.

Zapisy będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, którego skład zostanie wkrótce ogłoszony. Inwestorzy indywidualni mają możliwość zapisania się na akcje po cenie maksymalnej. Jeżeli ostateczna cena zostanie ustalona na niższym poziomie, otrzymają zwrot różnicy, wyjaśniono. W transzy inwestorów indywidualnych dostępnych będzie ok. 10-15% oferowanych akcji.

"Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruk-u do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW spółce zależy na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych" - zadeklarowano.

Na bazie podpisanych umów lock-up zobowiązano się do niesprzedawania akcji spółki:

- Ginger Capital przez 21 miesięcy

- Value FIZ przez 9 miesięcy

- oraz nieemitowania akcji Mo-Bruk przez 21 miesięcy.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu są mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Mo-Bruk jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, a także największą, notowaną na GPW spółką z branży przetwarzania odpadów, wpisującą się w globalny trend budowy gospodarki obiegu zamkniętego - circular economy. Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie (wypłata dwukrotna, najpierw w marcu, potem w czerwcu) 48,3 mln zł, co daje 13,76 zł na walor. Mo-Bruk w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102% oraz 122%, podano także.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)