"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie do 31 grudnia 2022 r. i obejmą maksymalnie 2 000 pracowników" - czytamy w komunikacie.

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 121 mln zł - rezerwa restrukturyzacyjna z tego tytułu obciąży wynik finansowy banku w czwartym kwartale 2020 r., podano także.

Reklama

Pod koniec października br. Santander Bank Polska zdecydował o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, które - jak zapowiadał wówczas - będą realizowane do końca 2022 roku i obejmą do 2 tys. wszystkich zatrudnionych na koniec września br. - zarówno w centrali, jak i w sieci dystrybucji.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.