Zysk operacyjny wyniósł 17,78 mln zł wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA w III kwartale 2020 roku ukształtował się na poziomie 25,4 mln zł co oznacza, że był o 12,3% wyższy w stosunku do III kwartału 2019 roku, kiedy to wyniósł 22,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,2 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 309,05 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 31,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 731,54 mln zł w porównaniu z 1 083,3 mln zł rok wcześniej.

"Wolumen sprzedaży wyrobów w III kwartale 2020 roku wyniósł 36,9 tys. ton i był o 16,5% mniejszy niż w III kwartale 2019 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wyniósł 107,1 tys. ton i był mniejszy o 27,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy dalej.

W związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w III kwartale 2020 roku wyniosły 11,3 mln zł, a ich struktura kształtowała się następująco:

- 2,3 mln zł wydatki odtworzeniowe,

- 9 mln zł wydatki rozwojowe.

Wydatki inwestycyjne w 9 miesięcy 2020 roku wyniosły 48,4 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 32,84 mln zł wobec 63,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)