Strata operacyjna wyniosła 12,36 mln zł wobec 13,32 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 5,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,14 mln zł rok wcześniej. Przychody z dotacji wyniosły 4,9 mln zł w III kw. br. wobec 6,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,75 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 34,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 29,98 mln zł w porównaniu z 25,83 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszych trzech kwartałów br. Ryvu Therapeutics wypracowało 30 mln zł przychodów, co stanowi 16% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W raportowanym okresie spółka uzyskała 15,2 mln zł przychodów z tytułu umów partneringowych (3,2 mln zł w Q3 YTD 2019 r.). Przychody ze sprzedaży w Q3 2020 wyniosły 5,5 mln zł, co było wartością niższą o 32% w porównaniu do 8,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. Wpływ na spadek kwartalnych przychodów miała niższa wartość otrzymanych grantów i przychodów z umów partneringowych" - czytamy w komunikacie.

Koszty operacyjne związane głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki wyniosły w okresie III kwartałów 2020 r. 54,2 mln zł wobec 60,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Strata operacyjna zmniejszyła się do 24,2 mln zł wobec 34,3 mln zł w Q3 YTD 2020, podano także.

Na koniec września 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły 164,2 mln zł, zaś na dzień 12 listopada 2020 r. 151,8 mln zł - spadek wynika głównie z kosztów działalności i wydatków inwestycyjnych.

"Obecny rok jest jednym z najbardziej intensywnych w naszej historii, taki też był trzeci kwartał. W ramach realizacji celów strategicznych przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji serii I, z której pozyskaliśmy 143 mln zł, co potwierdziło uznanie inwestorów giełdowych dla naszej wizji rozwoju spółki. Związek SEL24/MEN1703 został podany pierwszym pacjentom w Europie i Stanach Zjednoczonych w ramach trwającego badania fazy II, co stanowi kolejny kluczowy etap rozwoju klinicznego" - powiedział prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

We wrześniu br. spółka rozpoczęła również projektowanie i przygotowania do fazy I/II badania klinicznego dla SEL120 we wskazaniach w guzach litych. Rozpoczęcie badania spodziewane jest na początek 2021 roku.

"Jednocześnie, podejmujemy liczne działania zmniejszające wpływ COVID-19 na prowadzenie przez nas prac badawczych. Wprowadziliśmy najwyższe standardy sanitarne oraz działania prewencyjne mające na celu ochronę naszych pracowników i dbałość o ciągłość prowadzonych projektów. To był kolejny dobry okres w historii naszej firmy" - podsumował prezes.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)