"Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dywidendę, to są ważne dwie rzeczy - polityka dywidendowa, która pozostaje taka sama, do 70% zysku netto jest dystrybuowane. A drugi element to poszczególne decyzje - o tym możemy porozmawiać jak zapadną" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji, pytany o wypłatę dywidendy za 2020 r. i ewentualną dywidendę zaliczkową.

"Jeżeli chodzi o zbywanie naszych projektów biurowych i politykę dywidendową można dojść do wniosku, że będziemy kontynuowali wypłacanie dywidend, natomiast jak chodzi o terminy musimy poczekać na decyzje w tym zakresie" - dodał.

W okresie I-III kw. 2020 r. spółka miała 87,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 65,3 mln zł wobec 39,54 mln zł zysku rok wcześniej.

W sierpniu br. akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 206,35 mln zł, czyli kwoty wypłaconej w formie zaliczki w październiku 2019 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy. Składało się na nią 21,41 mln zł zysku netto za 2019 rok oraz 184,93 mln zł z Funduszu Dywidendowego.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)