W osobnym komunikacie, ujawniając opóźnioną informację poufną, Movie Games podał, że 29 października 2020 roku rozpoczął negocjacje dotyczące zawarcia z Patent Fund oraz Venture INC (większościowy akcjonariusz Patent Fund) umowy inwestycyjnej określającej szczegółowe parametry zaangażowania kapitałowego oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w celu uzyskania przez Movie Games kontroli nad Patent Fund poprzez nabycie akcji Patent Fund od Venture INC na zasadach określonych w umowie.

"Zawarcie umowy ma m.in. na celu uchylenie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie rozwiązania spółki oraz otwarcia likwidacji spółki, w celu dalszego kontynuowania działalności gospodarczej spółki poprzez emitenta. Jednym z celów zawarcia niniejszej umowy, będzie pośrednie wprowadzenie Pixel Crow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółki powiązanej kapitałowo z emitentem, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Movie Games, ujawnienie informacji poufnej w zwykłym trybie i terminie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć uzasadnione interesy Movie Games lub akcjonariuszy spółki.

W lutym br. prezes Pixel Crow i Movie Games Mateusz Wcześniak informował ISBnews, że Pixel Crow - producent gier założony przez Movie Games i Macieja Miąsika - liczy na "szybkie uzyskanie stanu finansowej samowystarczalności" oraz planuje debiut na NewConnect.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)