Zysk operacyjny wyniósł 28,13 mln zł wobec 61,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 554,73 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 751,14 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 247,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 605,19 mln zł w porównaniu z 2 157,17 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA grupy w I-III kw. 2020 r. wyniósł 129,84 mln zł wobec 272,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 26,34 mln zł wobec 126,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)