"Zakończenie modernizacji w Elektrowni Łaziska oznacza, że bloki 200 MW już dzisiaj spełniają rygorystyczne normy emisyjne w zakresie tlenków azotu i siarki. Dzięki temu od stycznia przyszłego roku będą mogły z powodzeniem funkcjonować w rynku mocy, płynnie wchodząc w sierpniu w okres obowiązywania nowych wymogów środowiskowych" - powiedział prezes spółki Tauron Wytwarzanie Dariusz Niemiec, cytowany we wtorkowym komunikacie Grupy.

Prezes zapewnił, że spółka jest przygotowana do udziału w rynku mocy. "To ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gdyż nasze jednostki są stabilnymi źródłami energii" – ocenił. Nowe normy (także w zakresie monitorowania emisji), do których dostosowała łaziskie bloki kończąca się modernizacja, zaczną obowiązywać w połowie sierpnia przyszłego roku.

W ramach modernizacji m.in. rozbudowano instalacje katalitycznego odazotowania spalin na czterech blokach Elektrowni Łaziska. Prace polegały na zwiększeniu objętości katalizatorów poprzez zamontowanie piątej warstwy oraz wymianę czterech warstw istniejących, co pozwoliło na znaczną redukcję emisji tlenków azotu.

"Ponadto prace obejmowały modernizację lub wymianę układów oczyszczania popiołu, wentylatorów i ciągów spalin, dostosowanie urządzeń oraz instalacji magazynowania i dawkowania reagenta, zaprojektowanie i dostosowanie urządzeń, instalacji, systemów oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania rozbudowanych instalacji" - poinformował Tauron. Równolegle modernizowano istniejącą instalację odsiarczania spalin i układ ich odprowadzania.

Wchodzący w życie w przyszłym roku rynek mocy, którym mają być objęte również 200-megawatowe bloki w Elektrowni Łaziska, to mechanizm, którego uczestnicy są wynagradzani nie za sprzedaną energię, ale za gotowość do jej dostaw. Najlepsze, czyli najtańsze oferty wyłaniane są w drodze aukcji. W 2021 r. sumę kontraktów mocowych na krajowym rynku szacuje się na 5,5 mld zł.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ skr/