Uczestnicy spotkania poznali założenia projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz najważniejsze informacje na temat procesów zakupowych związanych z realizacją tej inwestycji, poinformowano.

"PKN Orlen planuje kolejne spotkania w ramach prowadzonego dialogu z dostawcami. W 2021 roku zorganizowana będzie seria spotkań dedykowanych poszczególnym pakietom realizacyjnym w ramach inwestycji i z udziałem m.in. dostawców Tier 1. Podczas spotkań w formule warsztatowej ich uczestnicy poznają szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania, technologii i harmonogramów realizacji poszczególnych pakietów zakupowych. Frekwencja uczestników spotkania i udział w niej blisko 400 osób z różnych firm i branż jest dla PKN Orlen ważnym sygnałem o wysokim zainteresowaniu przedsiębiorstw współpracą przy projektach offshore wind" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen przekonuje, że inwestycje zlokalizowane w Wyłączonej Strefie Ekonomicznej Polski będą potrzebowały sprawnie działającego łańcucha dostaw.

W ocenie koncernu, warunki na Bałtyku, położenie geograficzne Polski oraz deklarowana już gotowość firm do zaangażowania w nowy obszar biznesowy sprawia, że branża morskiej energetyki wiatrowej ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

PKN Orlen, zgodnie z nową strategią, planuje do 2030 roku przeznaczyć 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie przygotowania. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. Budowa farmy ma rozpocząć się w 2024 roku, a do końca 2020 roku PKN Orlen zapowiada wybór partnera przy realizacji tej inwestycji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)