"Projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy" - czytamy w komunikacie.

Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji przez projekt przez okres 15 lat wynosi 545 340 MWh, co stanowi ok. 100% wolumenu szacowanej produkcji farmy wiatrowej w tym okresie.

Urząd Regulacji Energetyki podał dziś, że w siódmej tegorocznej aukcji OZE zakontraktowano prawie 42 TWh energii elektrycznej o wartości 9,4 mld zł zaoferowanej w ramach 96 ofert złożonych przez 70 wytwórców.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)