"Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, oferta wobec formalnego braku nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu" - czytamy w komunikacie.

Postanowienie sądu dotyczące wyboru oferty SPIE CE jest nieprawomocne, podano również.

Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)