"Wzywający podjęli decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów do dnia 28 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z tym planowana data realizacji transakcji nabycia akcji na GPW to 2 lutego, a planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji to 5 lutego 2021 r.

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited - spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 976 504 akcji Polenergii, stanowiących 48,36% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 47 zł za akcję.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)