"Powodem zmiany terminu realizacji strategii (...) jest panująca od I kwartału 2020 roku pandemia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na gospodarkę, który uniemożliwił zakończenie realizacji wszystkich celów strategicznych w zamierzonym okresie" - czytamy w komunikacie.

W październiku 2017 r. Bowim przedstawił strategię na lata 2017-2020, która zakładała wzmocnienie pozycji spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych. W ramach jej realizacji planowane były m.in. nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości ok. 57,3 mln zł.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)