Pod koniec grudnia 2020 r. Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Empik chce osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 19 stycznia do 18 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 23 lutego, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 26 lutego 2021 r.

e-Muzyka podaje, że jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2008 r.

(ISBnews)