"Informacja o cenie emisyjnej akcji zostanie ustalona przez zarząd po przeprowadzonym procesie budowania księgi popytu, który zakończy się w dniu 26 stycznia 2021 r. [...]. Do dnia 29 stycznia 2021 r. przewidywane jest zawieranie umów objęcia akcji z inwestorami" - czytamy w komunikacie. Spółka podała wcześniej, że chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję. Quercus TFI zaznacza, że z uwagi na ograniczony charakter ww. subskrypcji informacje na temat warunków objęcia, zasad alokacji, szczegółowych terminów subskrypcji i poszczególnych czynności wymaganych w ramach oferty akcji wystarczających do podjęcia decyzji o subskrypcji akcji zostaną przekazane jedynie wybranym inwestorom, do których zostanie skierowana indywidualna oferta objęcia akcji. "Oferta objęcia akcji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego [...], w związku z czym do oferty nie znajdą zastosowania wymogi dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego" - czytamy dalej. Jak informował Quercus TFI w sierpniu 2020 r., kiedy akcjonariusze zdecydowali o emisji, jej celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy. (ISBnews)