"Grupa kapitałowa zdefiniowała trzy filary strategii, które będą mieć zasadniczy wpływ na osiągnięcie wizji przedsiębiorstwa jako europejskiego lidera transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i sprzedaży. Pierwszym z nich jest rozwój produktów wdrożeniowych, związanych z automatyzacją marketingu oraz wprowadzaniem e-sklepów na platformy e-commerce. Grupę wyróżnia w tym segmencie nie tylko 15-letnie doświadczenie i unikatowe rozwiązania, projektowane i wdrażane zgodnie z potrzebami biznesu wraz z pełną analityką ich efektywności. Już od 2019 roku jest również regionalnym liderem Magento Commerce (region CEE). Digitree Group zamierza osiągnąć wzrost przychodów ze sprzedaży tych usług o 25% (CAGR)" - czytamy w komunikacie.

Drugim filarem strategii jest internacjonalizacja biznesu grupy oraz jej klientów. Digitree Group zamierza wprowadzać polskie firmy na międzynarodowe rynki poprzez marketplaces (platformy gromadzące w jednym miejscu dużą liczbę produktów, pochodzących od zróżnicowanych dostawców). Specjalizacja i aktualna pozycja rynkowa w poszczególnych segmentach pozwalają jej na ambitne plany w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Celem Grupy jest 22-proc. (CAGR) wzrost przychodów ze sprzedaży do podmiotów spoza Polski.

Ostatni filar stanowi ekosystem dla e-commerce, czyli kompleksowa usługa, dzięki której Digitree Group będzie oferować możliwość optymalizacji całości aktywności e-commerce w jednym miejscu (One-Stop-Shop). Powyższe realizowane będzie przez dedykowany zespół strategicznej sprzedaży grupowej, który w systemowy sposób rozwiązywać będzie dylematy związane ze strategią pozyskania ruchu, lojalności klientów, automatyzacji marketingu czy budowy platform e-commerce. Działania te mają się przełożyć na 20-proc. (CAGR) wzrost przychodów z segmentu e-commerce, podano także.

W najbliższych miesiącach Grupa wprowadzi szereg działań, które będą wspierać realizację celów strategicznych. Podstawowym elementem ma być klientocentryczność wyrażona przez najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa planuje też pogłębiać integrację wewnętrzną i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizować wspólną strategię marketingową. Dopełnieniem powyższego ma być rozwój zasobów ludzkich i wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju do bieżącej działalności, zapowiedziano.

"Fundamentem nowej strategii Digitree Group była i będzie klientocentryczność oraz umiejętność szybkiego i kompleksowego reagowania na potrzeby naszych klientów. Transformacja cyfrowa to przede wszystkim budowanie przewagi rynkowej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Aby przebiegła skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami, potrzeba profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który doradza skuteczne rozwiązania, optymalizuje procesy i jednocześnie odradza działania nieefektywne. Takie jest Digitree Group - od lat kreujemy liderów zmieniającego się na naszych oczach, coraz bardziej zdigitalizowanego świata. Wierzymy, że każda branża i firma ma szczególne i zmieniające się potrzeby digital lub e-commerce, jesteśmy po to, by na nie adekwatnie odpowiadać. Chcemy to robić wykorzystując do tego celu własne i stale rozwijające się technologie" - powiedział prezes Rafał Zakrzewski, cytowany w komunikacie.

Ważnym elementem strategii ma być również uzupełnianie i podwyższanie poziomu kompetencji Grupy, realizowane poprzez wewnętrzny inkubator projektów, rozwijający nowe innowacyjne inicjatywy biznesowe pochodzące z wnętrza grupy lub przejęcia komplementarnych biznesów, które będą podnosić jakość oferty i tym samym budować jej wartość.

"Od lat prowadzimy naszych partnerów biznesowych w drodze do zwiększania sprzedaży, dzięki autorskiej technologii, która pozwala projektować rozwiązania odpowiadające specyfice danego rynku, czy aktualnym planom rozwojowym organizacji. Nasza technologia odpowiada przede wszystkim na zaawansowane potrzeby dużych platform, a jej efektywność zależy od poziomu zrozumienia biznesu klienta przez wdrożeniowca. Z drugiej strony posiadamy w swoich zasobach również rozwiązania dla mniejszych partnerów e-commerce, narzędzia te tworzone są przede wszystkim w modelu SaaS (Software as a Service) i należą do nielicznych w Polsce i na świecie. Chcemy rozwijać swoje unikatowe kompetencje, bo to z nimi wiążemy obecnie największe nadzieje. Poza grupowym inkubatorem nowych projektów w planach mamy również przejęcia komplementarnych biznesów, budujących wartość całej grupy kapitałowej. Wierzę, że odważne decyzje dają nam szanse na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji" - skomentował Zakrzewski.

Digitree Group zdefiniowała również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 - 2023 jej zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy.

"Grupa zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności, co jest konieczne do zrealizowania celów nowej Strategii. Zarząd spółki wyznaczył sobie również dwa główne cele finansowe: osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej na poziomie 17% oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25% w latach 2021-2023" - zakończono w informacji.

Digitree Group działa w 8 lokalizacjach w Polsce, obsługując obecnie ponad 2 100 klientów. W ostatnich czterech kwartałach (trzy kwartały 2020 i czwarty kwartał 2019 r.) przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 54 mln zł. Jednocześnie ponad 50% jej przychodów pochodzi z działalności dla e-commerce, a 10% z działalności zagranicznej. Grupa zawiązała szereg strategicznych partnerstw, tj. partnerstwo z Google, Adobe, Magento czy Channel Engine, które w połączeniu z szerokim portfelem własnych rozwiązań sprawiają, że jako jedyna Grupa na polskim rynku, rozumiejąc całość portfela narzędzi dla e-commerce, może tak kompleksowo dostosować ofertę do potrzeb klienta.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)