Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi, przypomniano.

"12 lutego zakończyliśmy publiczną emisję akcji na zasadach prawa poboru. Zainteresowanie akcjonariuszy było ogromne. W efekcie kwota wpłat ponad dwukrotnie przekroczyła wartość oferty, osiągając wartość 26,24 mln zł. Efektem tego jest 92,65-proc. redukcja. Cieszymy się, że obecni i nowi akcjonariusze SoftBlue obdarzyli nas zaufaniem i wierzą w realizowany przez nas model biznesowy. Zgodnie z harmonogramem oferty, 23 lutego odbył się przydział akcji oferowanych. Liczba zapisów podstawowych wyniosła blisko 1 300. Osobiście skorzystałem z przysługującego mi prawa poboru. W ofercie wziął udział też nasz partner biznesowy, firma InventionMed" - powiedział prezes SoftBlue Michał Kierul, cytowany w komunikacie.

Podwyższenie kapitału zakładowego firmy obejmowało emisję do 46 801 250 akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję.

"Z emisji akcji pozyskaliśmy ponad 10 mln zł. Lwią część środków przeznaczymy na rozwój i marketing naszego najnowszego projektu Autonomous Data Controler. To zaawansowany i innowacyjny system, służący do racjonalnego zarządzania produkcją i energią. Główną zaletą rejestratora danych jest to, że pozwala on firmom przemysłowym zmniejszyć ilość energii i w efekcie znacząco wpływać na obniżenie generowanych kosztów" - dodał Kierul.

Oferta IoT SoftBlue obejmuje również rozwiązania służące ochronie środowiska, w tym systemy antysmogowe: Smogobus oraz AirDron. Z drona antysmogowego na terenie Polski obecnie korzysta kilka jednostek samorządowych. System dzięki wbudowanym specjalistycznym czujnikom nadzoruje i analizuje stan zanieczyszczenia powietrza na terenie miast.

SoftBlue to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)