"Po ubiegłorocznej emisji akcji mamy ciągle niewykorzystany limit kapitału docelowego. Nie wykluczamy kolejnej emisji akcji, zgodnie z limitem kapitału docelowego uchwalonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w ubiegłym roku, chociaż żadne decyzje jeszcze w tym przedmiocie nie zapadły" - powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

"Analizujemy możliwość emisji obligacji zielonych (green bond) na europejskim rynku, bo polski rynek papierów dłużnych denominowanych w euro wydaje się być relatywnie ograniczony" - powiedział także.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)