Zysk operacyjny wyniósł 63,63 mln zł wobec 42,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r. wobec 1 604,42 mln zł rok wcześniej.

"Spółka wypracowała wspólnie z zamawiającym, podwykonawcami i dostawcami nowe zasady współpracy, dzięki którym zachowaliśmy efektywność operacyjną na wszystkich kontraktach, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw większości materiałów i surowców. Efektem tego było uzyskanie przez grupę bardzo dobrych, rekordowych wyników finansowych - skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł niemal 100 mln zł (+32,5% r/r), a zysk netto 48,6 mln zł (+64,2% r/r) przy nieco niższych przychodach netto ze sprzedaży, które osiągnęły wartość prawie 1,4 mld zł (-13,2% r/r)" - napisał prezes Grzegorz Grabowski w liście załączonym do raportu rocznego.

Prezes podkreślił, że miniony rok był okresem, w którym swój potencjał pokazał również Torpol Oil&Gas (TOG), odnotowując trzeci rok z rzędu rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży tej spółki wzrosły w 2020 roku do poziomu 74,8 mln zł (wobec 38,2 mln zł w 2019 roku), a zysk netto przekroczył 1,7 mln zł (w 2019 roku było to ponad 1 mln zł).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 46,97 mln zł wobec 27,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku.

(ISBnews)