Warszawa, 22.03.2021 (ISBnews) - Onde (dawniej PBDI, spółka w 90-proc. zależna Erbudu) zawarł umowę o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy realizacji farmy wiatrowej Sulmierzyce, podał Erbud.

Inwestorem jest szwedzka OX2 Construction. Ostateczny termin realizacji umowy przypada na 12 września 2022 r.

"Przystąpienie przez strony do realizacji przedmiotu kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego wykonawcy przez zamawiającego. Jednocześnie emitent informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. spółka Onde S.A. (wcześniej PBDI S.A.) z Torunia (podmiot zależny w 90% od emitenta) potwierdziła otrzymanie pisemnego polecenia rozpoczęcia prac" - czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)