Podczas konferencji prasowej online poinformowano, że w ub.r. rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty 24 mld zł, o 4,9 proc. mniej niż przed rokiem. Najmniejszy spadek (o 1,6 proc.) dotknął segment samochodów luksusowych i premium. Inne kategorie: luksusowe alkohole, odzież, kosmetyki i perfumy zanotowały po kilkunastoprocentowe spadki. W przypadku usług hotelarskich i spa spadek sięgnął 50 proc.

Wartość rynku samochodów luksusowych i premium, największego segmentu ryku dóbr luksusowych w Polsce, wyniosła w 2020 r. 16,3 mld złotych. W tym czasie nabywców znalazło 76,6 tys. nowych aut luksusowych i premium, o 4,8 proc. mniej niż przed rokiem.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów zmniejszył się o 19,9 proc. r/r i osiągnął wartość 2,5 mld zł. Kategoria luksusowych alkoholi, która w poprzednich latach odnotowywała jedną z najwyższych dynamik wzrostu spośród analizowanych segmentów, odnotowała w 2020 r. spadek o 15,2 proc. r/r do wartości 1,1 mld zł. Z kolei niższa o 16,6 proc. wartość sprzedaży luksusowych kosmetyków i perfum spowodowała, że segment ten osiągnął wartość 833 mln zł na koniec 2020 r. Kategoria luksusowej biżuterii i zegarków skurczyła się o prawie 1/3 do 376 mln zł.

Sektor luksusowych hoteli i SPA w ubiegłym roku zmniejszył się o połowę do 748 mln zł.

Reklama

Zdaniem KPMG, do stanu sprzed pandemii najszybciej, bo już w tym roku, powinien wrócić segment samochodów luksusowych, a w następnym roku luksusowe usługi hotelowe, przy założeniu, że pandemia ustąpi. Rynek alkoholi powinien osiągnąć poziom sprzed pandemii w 2023 r., kosmetyki i perfumy - w 2024, a biżuteria i zegarki po 2025 r.

KPMG podkreśla, że kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. złotych, w tym osoby bogate z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. złotych brutto. W 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2 proc. r/r), a ich łączne dochody brutto w 2019 r. wyniosły 174,2 mld zł. W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych, o 3,6 proc. więcej niż w 2018 r. Łączny dochód brutto bogatych Polaków w 2019 r. wyniósł 102,9 mld zł.

Praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych osób, zarabiających rocznie powyżej 1 mln zł brutto. W 2019 r. w Polsce było 32,1 tys. takich osób (wzrost o 0,1 proc. r/r), a ich łączne dochody wyniosły 74,1 mld zł - wzrost o 7,8 proc. w stosunku do 2018 r.

W raporcie wskazano, że w ostatnich latach rośnie liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli osób osiągających miesięczne dochody brutto przekraczające 7,1 tys. zł. W 2019 roku takich osób było 1,7 mln, o 17,5 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Pomimo pandemii, na koniec I połowy 2020 r. całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4 proc. wynosząc prawie 2,4 bln zł. O prawie 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce - zaznaczono.

Podano też, że w Polsce mieszka 134 tys. osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. W rankingu analizowanych państw Europy z największą liczbą milionerów Polska wyprzedziła Portugalię, Grecję oraz Finlandię.