"Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i intencji zarządu spółki co do dalszego jej wzrostu poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Powyższa rekomendacja została wydawana pomimo dobrych wyników operacyjnych (mierzonych przy pomocy zysku FFO) osiągniętych przez spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, według zarządu, w interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zatrzymanie środków w spółce, co pozwoli utrzymać silną pozycję kapitałową i gotówkową, która może zostać wykorzystana w celu zapobiegania potencjalnym dalszym skutkom pandemii Covid-19, jak również pozwoli spółce na dalszy jej wzrost poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych.

Reklama

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)