"Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

W lutym br. Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji serii N pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)